Registrele Publice

Monitorul Oficial Local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)

SCIM reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Statutul Unității Administrativ-Teritoriale

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.

Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.

Documente și informații financiare

Informațiile publice privind bugetele locale.

Ai nevoie de ajutor?

Pentru orice informație legată de serviciile primăriei Bradu, nu ezitați să ne contactați folosind butonul de mai jos. Mulțumim!

Contactează-ne