ANUNȚ ACORDARE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU NOU-NĂSCUȚI PLUS MODEL CERERE ATASAT

ANUNȚ ACORDARE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU NOU-NĂSCUȚI PLUS MODEL CERERE ATASAT

ANUNȚ PRIVIND ACORDAREA DESPRIJIN PENTRU NOU-NĂSCUȚI PE BAZĂ DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC

Compartimentul de Asistență Socială din cadrulPrimăriei Comunei Bradu, județul Argeș  aduce la cunoștință că familiile defavorizatedin comuna Bradu, pot  beneficia de acordarea de sprijin pentru nou-născuți pe bază detichete sociale pe suport electronic, conform prevederilor  OUG 113/2022.

Mamele și copii nou –născuți din categoriilecele mai defavorizate vor beneficia de sprijin în valoare de 2000 lei.Ajutoarele vor fi acordate mamelor, în primele 3 luni de lanașterea copiilor, prin tichete sociale pe suport electronic.

     Categoriilede persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bazăde tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în caz deprecaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijireanou-născutului, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatarifinali sunt:

a)     mamele cărora le-afost stabilit dreptul la venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completărileulterioare;

b)    mamele care fac partedin familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în bazaLegii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cumodificările și completările ulterioare;

c)     mamele cu dizabilități

d)    mamele aflate temporarîn situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, aleviolenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situațiideosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială

e)     mamele ce nu deținacte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturilecivile;

f)      mamele minore

g)    mamele -cetățenistrăini/ apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

La depunere cererile vor fiînsoțite de următoarele documente:

  • Copie BI/CI-original
  • Copie certificat de naștere     copil-original
  • Copie certificat de handicap

Notă:  Pentru relațiisuplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteți contacta la nr. de telefon 0248279 412, int. 205 sau la sediul Primăriei comunei Bradu, Compartimentul deAsistență socială

Descarcă documentul - află mai multe

Articole similare

ANUNT CAMPANIE STERILIZARE SI MICROCIPARE GRATUITA PENTRU CAINI SI PISICI IN COMUNA BRADU

Campania de sterilizare si microcipare gratuita, se va desfasura in perioada 08.03 - 07.11.2024 conform programului afisat

Află mai multe

ANUNȚ PUBLIC privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

ANUNȚ PUBLIC privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

Află mai multe