Monitorul Oficial Local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

1. Statutul Unității Administrativ-Teritoriale

Datele de identificare și elementele prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge de alte unitați similare.

2. Regulamentele privind procedurile administrative

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, cât și dispozițiile primarului.

3. Hotărârile autorității deliberative

Hotărârile Consiliului Local atât cele cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual.

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

4. Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, precum Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții și Registrul pentru evidența dispozițiilor.

5. Documente și informații financiare

Informațiile publice privind bugetele locale.