Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.