Integritate instituțională

1. Cod etic/deontologic/de conduită

2. Lista cuprinzând cadourile primite

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

4. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

5. Planul de integritate al instituției

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

6. Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât prevăzute în SNA, cât și în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

7. Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.

8. Studii/Cercetări/Ghiduri/Materiale informative relevante

În curs de actualizare, mulțumim pentru întelegere.