Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.57 DIN 28.05.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.61 DIN 28.05.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU privind acordarea unuis prijin financiar Parohiei Rotulești

Vizualizează document
Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.62 DIN 28.05.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU privind aprobarea demarării procedurii de cumpărare de către comuna Bradu, prin negociere directă, a terenului sitruat în T35, P214, în suprafață de 794 m.p., în vederea realizării unor investiții

Vizualizează document
Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.63 DIN 29.04.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU privind aprobarea PUZ pt schimbare destinație teren, parcelare și reglementare urbanistică

Vizualizează document
Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.64 DIN 28.05.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU privind aprobarea situațiilor finanaciare ale SC HCB Construct Investment SRL pe anul 2023

Vizualizează document

2023

Dată:
20.12.2024

HOTĂRÂREA NR. 189 DIN 20.12.2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
20.12.2024

HOTĂRÂREA NR. 190 DIN 20.12.2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
20.12.2023

HOTĂRÂREA NR. 188 DIN 20.12.2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
20.12.2023

HOTĂRÂREA NR. 191 DIN 20.12.2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
20.12.2023

HOTĂRÂREA NR. 192 DIN 20.12.2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document

2020-2022

Dată:
28.5.2024

HOTĂRÂREA NR.60 DIN 28.05.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU privind preluarea în inventarul domeniului public al comunei Bradu a rețelelor de canalizare menajeră împreună cu racordurile aferente de pe străzile Matei Gabriel, Morocești, Măslinului, Frasinului

Vizualizează document
Dată:
12.4.2024

HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 28.03.2024 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
17.8.2023

HOTĂRÂREA NR. 135 DIN 03.08. 2023 A CONSILIULUI LOCAL BRADU

Vizualizează document
Dată:
12.1.2023

Hotărâre nr. 198 din 27.12.2022 privind aprobarea Actului adiíonal nr. 5 la contractul de delegare a serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022

Vizualizează document
Dată:
22.12.2022

Hotărâre nr. 184 din 15.12.2022 peicind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, rectificarea bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, virări de credite de la un capitol bugetar la altul

Vizualizează document