ANUNȚ DE ATRIBUIRE PRIVIND PROCEDURA APLICATĂ PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 683.644 MP - ISLAZ BRADU ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC FOTOVOLTAIC ÎN SISTEM DUAL

ANUNȚ DE ATRIBUIRE PRIVIND PROCEDURA APLICATĂ PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 683.644 MP - ISLAZ BRADU  ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC FOTOVOLTAIC ÎN SISTEM DUAL

Articole similare

ANUNȚ - ACHIZIȚIONARE STAȚII REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE PT COMUNA BRADU. DATA LIMITA DEPUNERE 21.12.2023, ORA 11

Achiziția constă în furnizarea a 2 (două) stații de reîncărcare pentru mașini electrice cu câte 2 puncte de reîncărcare(1 x 22kw și 1 x 55kw) respectând standardele și specificațiile tehnice menționate în Caietul de sarcini și asumate în Propunerea tehnică. Montarea stațiilor de reîncărcare electrică pe amplasamentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și punerea în funcțiune a acestora, efectuând totodata măsurarea rezultatului și verificările necesare în vederea folosirii în condiții optime de către beneficiarii indirecți/finali. Asigurarea mentenanței produselor furnizate în perioada de garanție, respectiv minim 36 de luni. Termenul de livrare este de maxim 120 zile de la data semnarii contractului. Documentatia de atribuire poate fi consultata si pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/adv-notices/list/1 și https://www.primariabradu.ro/anunturi Dacă se doresc informații suplimentare sau clarificări, acestea pot fi solicitate la adresa de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro , cu cel mult 6(șase) zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv 14.12.2023. Oferta și documentele care o însoțesc vor fi transmise pe adresa de de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro, și obligatoriu în catalogul SEAP/SICAP , ofertantul va posta propunerea financiară la secțiunea ,,DOCUMENT de DESCRIERE/BROSURA” iar la secțiunea ,,Imagine (jPEG, TIFF,JPG,PNG) MAX.1024 KB” imagini/poze cu stațițiile ofertate până la data şi ora limită de depunere. La preșul unitar RON se va trece prețul propunerii financiare care constă în valoarea fără TVA a celor 2(două) stații de reîncarcare mașini electrice care conține și serviciile conexe de punere în funcționare a acestora. Ofertanții vor trece la Denumirea produsului nr. anunțului publicitar, exemplu – ADV1399095 – Stații de reîncarcare iar la CPV - 31158100-9 - Incarcatoare de baterii (Rev.2), la secțiunea ,,CONDITII DE LIVRARE” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar și la secțiunea ,,CONDITII DE PLATA” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar. Căutarea în catalogul SEAP/SICAP se va face după nr. anunțului publicitar și cod CPV - 31158100-9. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază. Nu se acceptă oferte întarziate. Comisia de evaluare, va stabili un clasament (ex:loc I, II si III) pe baza criteriului de atribuire-prețul cel mai scăzut, pentru ofertele care sunt admisibile, respectiv cele care respectă cerințele Caietului de sarcini. Achizișia de la ofertantul câștigător se va finaliza prin catalogul SEAP/SICAP, dupa întocmirea și aprobarea documentelor interne de la ofertantul declarant câștigător, respectiv clasat pe locul I.

Află mai multe

Informare cu privire la modalitatea de gestionare a deșeurilor din comuna Bradu

MODALITATEA DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE PE RAZA COMUNEI BRADU, GRAFIC DE COLECTARE, REZULTATELE COLECTĂRILOR SELECTIVE DIN ANI ANTERIORI INFORMARE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE GESTIONARE A DEȘEURILOR DE PE RAZA COMUNEI BRADU 1. MODALITATEA DE SELECTARE ȘI COLECTARE A DEȘEURILOR DIN GOSPODĂRIILE DE PE RAZA COMUNEI BRADU La nivelul comunei Bradu, care este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Servsal Argeş din anul 2012, sunt colectate deșeuri menajere și deșeuri reciclabile din fiecare gospodărie existentă de către operatorul S.C. SALUBRIS S.A., denumit în continuare delegat, potrivit contractului nr. 250/08.16.03.2023, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor comunale. Deșeurile menajere sunt colectate în pubele cu capacitatea de 120 l, distribuite gratuit de către firma S.C. HCB CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L., aflată în subordinea Primăriei Bradu. Deșeurile reciclabile, respectiv : carton, plastic și sticlă sunt colectate după cum urmează: -plastic și carton în saci cu capacitatea de 120 l, saci distribuiți de către operatorul S.C. SALUBRIS la fiecare ridicare a deșeurilor respective; -sticlă, în pubele de 120 l, distribuite gratuit de către firma S.C. HCB CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L. De asemenea, prin operatorul S.C. SAVE THE WORLD BY RECYCLING se asigură și colectarea separată a deșeurilor electrice și electronice prin campanii desfășurate ocazional, care sunt anunțate în ziarul local, pe site-ul Primăriei și prin intermediul mijloacelor social-media (Facebook). Deșeurile vegetale sunt ridicate din gospodăriile contribuabililor prin unități individuale de compost, de către firma S.C. HCB CONTSTRUCT INVESTEMENT S.R.L., firmă care se ocupă și de distribuirea respectivelor unități individuale de compost 2. CALENDARUL DE RIDICARE A DEȘEURILOR a) Deșeuri menajere: -în fiecare zi de luni: sat Bradu, zona strada Principală, de la barieră până la Târgul săptămânal; -în fiecare zi de marți : sat Bradu de jos; -în fiecare zi de miercuri: Sat Bradu de sus; -în fiecare zi de joi – sat Geamăna; -în fiecare zi de vineri –zona Platou Târg săptămânal. b)Deșeuri recicabile (plastic și carton): - prima si a treia zi de miercuri din lună– zona Platou Târg săptămânal si sat Geamăna; - prima si a treia zi de joi din lună – sat Bradu c) Deșeuri reciclabile (sticlă) - Ultima zi de vineri din lună pe toata raza comunei; d)Deșeuri vegetale: zilnic, din poartă în poartă, acolo unde este cazul, în lunile: martie, aprilie, octombrie și noiembrie. 3. GESTIONAREA DEȘEURILOR PERICULOASE GENERATE ÎN GOSPODĂRII Din categoria deșurilor periculoase, la nivelul comunei Bradu sunt colectate doar deșeuri electronice și electrocasnice, prin campanii făcute ocazional, cu înștiințarea prealabilă a cetățenilor. 4. REZULTATELE COLECTĂRII SELECTIVE ÎN ANUL 2022 În anul 2022 a fost eliminată prin depozitare o cantitate de 1020,29 tone deșeuri, o cantitate de 489,69 a fost valorificată prin alte forme decât reciclarea iar cantiatea reciclată a fost 1513,71 tone.

Află mai multe