Noutățile Comunei Bradu

Fii la curent cu tot ce contează. Mai jos găsești cele mai recente articole pentru știri și evenimente, ziarul local și întreruperi programate CEZ.

Ştiri și Evenimente

Programul de circulație al autobuzelor PUBLITRANS aferent perioadei 30 noiembrie 2023 - 3 decembrie 2023.

Programul de circulație al autobuzelor PUBLITRANS aferent perioadei 30 noiembrie 2023 - 3 decembrie 2023.

PUBLITRANS 2000 S.A. informează beneficiarii serviciului de transport public local de călători că, în perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2023, circulaţia autobuzelor se va desfăşura astfel: - pentru liniile de transport din municipiul Pitești: - 30 noiembrie – program specific zilelor de sâmbătă; - 1-3 decembrie – program specific zilelor de duminică; - pentru liniile de transport din comunele Bradu, Bascov, Mărăcineni, Oarja și orașul Ștefănești: - 30 noiembrie și 1 Decembrie – program normal, specific zilelor lucrătoare; - 2 și 3 decembrie – program specific zilelor de duminică; Programul poate fi accesat prin intermediul site-ului publitrans2000.ro, la secţiunea „Hartă trasee şi orare de circulaţie/Linii urbane/Linii metropolitane”.

Află mai multe
ANUNȚ - ACHIZIȚIONARE  STAȚII REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE PT COMUNA BRADU. DATA LIMITA DEPUNERE  21.12.2023, ORA 11

ANUNȚ - ACHIZIȚIONARE STAȚII REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE PT COMUNA BRADU. DATA LIMITA DEPUNERE 21.12.2023, ORA 11

Achiziția constă în furnizarea a 2 (două) stații de reîncărcare pentru mașini electrice cu câte 2 puncte de reîncărcare(1 x 22kw și 1 x 55kw) respectând standardele și specificațiile tehnice menționate în Caietul de sarcini și asumate în Propunerea tehnică. Montarea stațiilor de reîncărcare electrică pe amplasamentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și punerea în funcțiune a acestora, efectuând totodata măsurarea rezultatului și verificările necesare în vederea folosirii în condiții optime de către beneficiarii indirecți/finali. Asigurarea mentenanței produselor furnizate în perioada de garanție, respectiv minim 36 de luni. Termenul de livrare este de maxim 120 zile de la data semnarii contractului. Documentatia de atribuire poate fi consultata si pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/adv-notices/list/1 și https://www.primariabradu.ro/anunturi Dacă se doresc informații suplimentare sau clarificări, acestea pot fi solicitate la adresa de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro , cu cel mult 6(șase) zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv 14.12.2023. Oferta și documentele care o însoțesc vor fi transmise pe adresa de de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro, și obligatoriu în catalogul SEAP/SICAP , ofertantul va posta propunerea financiară la secțiunea ,,DOCUMENT de DESCRIERE/BROSURA” iar la secțiunea ,,Imagine (jPEG, TIFF,JPG,PNG) MAX.1024 KB” imagini/poze cu stațițiile ofertate până la data şi ora limită de depunere. La preșul unitar RON se va trece prețul propunerii financiare care constă în valoarea fără TVA a celor 2(două) stații de reîncarcare mașini electrice care conține și serviciile conexe de punere în funcționare a acestora. Ofertanții vor trece la Denumirea produsului nr. anunțului publicitar, exemplu – ADV1399095 – Stații de reîncarcare iar la CPV - 31158100-9 - Incarcatoare de baterii (Rev.2), la secțiunea ,,CONDITII DE LIVRARE” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar și la secțiunea ,,CONDITII DE PLATA” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar. Căutarea în catalogul SEAP/SICAP se va face după nr. anunțului publicitar și cod CPV - 31158100-9. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază. Nu se acceptă oferte întarziate. Comisia de evaluare, va stabili un clasament (ex:loc I, II si III) pe baza criteriului de atribuire-prețul cel mai scăzut, pentru ofertele care sunt admisibile, respectiv cele care respectă cerințele Caietului de sarcini. Achizișia de la ofertantul câștigător se va finaliza prin catalogul SEAP/SICAP, dupa întocmirea și aprobarea documentelor interne de la ofertantul declarant câștigător, respectiv clasat pe locul I.

Află mai multe
ANUNȚ PRIVIND BENEFICIARII ÎN PLATĂ DE VENIT MINIM GARANTAT ȘI ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (VMG ȘI ASF)

ANUNȚ PRIVIND BENEFICIARII ÎN PLATĂ DE VENIT MINIM GARANTAT ȘI ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (VMG ȘI ASF)

Beneficiari acestor drepturi sunt informați că începând cu data de 01.01.2024 drepturile vor înceta din oficiu deorece intră în vigoare Legea nr.196/2016 privind venitul mimim de incluziune și HG 1154/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii. În vederea continuării plății acestor drepturi BENEFICIARII AU OBLIGAȚIA DEPUNERII UNEI NOI CERERI la Compartimentul Asistență socială al comunei în perioada 21.11.2023-20.12.2023

Află mai multe
ANUNȚ - ACHIZIȚIONARE  STAȚII REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE PT COMUNA BRADU. DATA LIMITA DEPUNERE  21.11.2023, ORA 11, . TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR SE VA PRELUNGI SI SE VA CITI DATA LIMITA DEPUNERE OFERTĂ -  08.12.2023, ORA 11

ANUNȚ - ACHIZIȚIONARE STAȚII REÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE PT COMUNA BRADU. DATA LIMITA DEPUNERE 21.11.2023, ORA 11, . TERMENUL DE DEPUNERE A OFERTELOR SE VA PRELUNGI SI SE VA CITI DATA LIMITA DEPUNERE OFERTĂ - 08.12.2023, ORA 11

Achiziția constă în furnizarea a 2 (două) stații de reîncărcare pentru mașini electrice cu câte 2 puncte de reîncărcare(1 x 22kw și 1 x 55kw) respectând standardele și specificațiile tehnice menționate în Caietul de sarcini și asumate în Propunerea tehnică. Montarea stațiilor de reîncărcare electrică pe amplasamentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și punerea în funcțiune a acestora, efectuând totodata măsurarea rezultatului și verificările necesare în vederea folosirii în condiții optime de către beneficiarii indirecți/finali. Asigurarea mentenanței produselor furnizate în perioada de garanție, respectiv minim 36 de luni. Termenul de livrare este de maxim 120 zile de la data semnarii contractului. Documentatia de atribuire poate fi consultata si pe site-ul https://www.e-licitatie.ro/pub/adv-notices/list/1 și https://www.primariabradu.ro/anunturi Dacă se doresc informații suplimentare sau clarificări, acestea pot fi solicitate la adresa de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro , cu cel mult 6(șase) zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, respectiv 14.11.2023. Oferta și documentele care o însoțesc vor fi transmise pe adresa de de e-mail: bradu@ag.e-adm.ro, și obligatoriu în catalogul SEAP/SICAP , ofertantul va posta propunerea financiară la secțiunea ,,DOCUMENT de DESCRIERE/BROSURA” iar la secțiunea ,,Imagine (jPEG, TIFF,JPG,PNG) MAX.1024 KB” imagini/poze cu stațițiile ofertate până la data şi ora limită de depunere. La preșul unitar RON se va trece prețul propunerii financiare care constă în valoarea fără TVA a celor 2(două) stații de reîncarcare mașini electrice care conține și serviciile conexe de punere în funcționare a acestora. Ofertanții vor trece la Denumirea produsului nr. anunțului publicitar, exemplu – ADV1399095 – Stații de reîncarcare iar la CPV - 31158100-9 - Incarcatoare de baterii (Rev.2), la secțiunea ,,CONDITII DE LIVRARE” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar și la secțiunea ,,CONDITII DE PLATA” - Conform modelului din contractul aferent anuntul publicitar. Căutarea în catalogul SEAP/SICAP se va face după nr. anunțului publicitar și cod CPV - 31158100-9. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază. Nu se acceptă oferte întarziate. Comisia de evaluare, va stabili un clasament (ex:loc I, II si III) pe baza criteriului de atribuire-prețul cel mai scăzut, pentru ofertele care sunt admisibile, respectiv cele care respectă cerințele Caietului de sarcini. Achizișia de la ofertantul câștigător se va finaliza prin catalogul SEAP/SICAP, dupa întocmirea și aprobarea documentelor interne de la ofertantul declarant câștigător, respectiv clasat pe locul I.

Află mai multe
ANUNȚ CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

ANUNȚ CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2023 SE POT DEPUNE LA COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ SOCIALĂ CEREREA ȘI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTORULUI DE CĂTRE FAMILIILE SAU PERSOANELE SINGURE CARE OBȚIN UN VENIT NET LUNAR DE PÂNĂ LA 1386 LEI/PERSOANĂ - ÎN CAZUL FAMILIEI ȘI PÂNĂ LA 2053 LEI, ÎN CAZUL PERSOANEI SINGURE

Află mai multe
ANUNȚ CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PNRR - DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ÎNCEPEREA PROIECTULUI FINANȚAT PRIN PNRR - DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA

PNRR - FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ - ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT - Proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA Bradu”, cod F-PNRR-Dotari-2023-3204, finanţat în cadrul PNRR prin Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie\Componenta C15: Educaţie\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior\Investiţia 13. Echiparea laboratoarelor informatice din şcolile de educaţie si formare profesională (EFP) şi \Investiţia 14. Echiparea atelierelor de practică din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei\Investiţia 9. Asigurarea echipamentelor şi a resurselor tehnologice digitale pentru unităţile de învăţământ precum şi Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcţie şi dotare în sistemul de învăţământ preuniversitar\Investiţia 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare şi laboratoarele/atelierele şcolare, este implementat de către UAT Comuna BRADU, JUDEȚUL ARGEȘ, în calitate de beneficiar. VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE: valoare totală este de 693.942,99 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 583.145,38 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 110.797,61 lei. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este acela de a asigura un proces educaţional de calitate, modern şi incluziv pentru elevii ȘCOLII GIMNAZIALE "MIHAI EMINESCU" BRADU, prin dotarea cu echipamente digitale, mobilier şi materiale didactice. GRUP ȚINTĂ: 494 elevi din care 231 nivel preșcolar în 10 clase, 174 elevi nivel primar în 6 clase, 89 elevi nivel gimnazial în 5 clase. DURATA DE IMPLEMENTARE A INVESTIȚIEI: 1.08.2023 până la 31.12.2024. Date de contact beneficiar: Comuna BRADU, cod fiscal 5172600. Adresa: Localitatea BRADU, județ Argeș, cod poștal 117140, tel. 0248279412, fax 0248279412, e-mail: bradu@ag.e-adm.ro

Află mai multe

Realitatea Bradului - Ziarul Local

Întreruperi programate CEZ

LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII - SĂPTĂMÂNA 29.05 - 04.06.2023 - ARGEȘ

LUCRĂRI PENTRU PREVENIRE ȘI CORECTARE AVARII - SĂPTĂMÂNA 29.05 - 04.06.2023 - ARGEȘ

INTRERUPERI PROGRAMATE CEZ Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice, în comuna Bradu, după cum urmează : 1. 29.05.2023 - 09:00 - 17:00 PTA 4 BRADU(străzile: Înv. Ion Duminică, Înv. Marina Grigore, Ene Vochin, Dâmbovinc, Gârlei, Vergelani) PTA 5 BRADU (străzile: Sabin Iliescu, Principală -zona Heleșteu-Monument, Gării, Morocești, Preot Gh. Ionescu, Școlii, Heleșteului) 2. 30.05.2023 -09:00 - 17:00 PTA 6 -12:00-15:00 PTA 7 -09:00-17:00 PTA 1 3. 02.06.2023 -09:00-17:00 PTA 1

Află mai multe