Arhivă

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular,  in conformitate cu pct 11 din  Legea nr.9 din 04.01.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte administrative. Descarcă document.

Timp de completare (min):
3
Cerere eliberare documente din Arhiva Primariei Bradu

Mențiuni/Descriere