Asistență socială

Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular,  in conformitate cu pct 11 din  Legea nr.9 din 04.01.2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte administrative. Descarcă document.

Timp de completare (min):
ACTE necesare pentru obtinere ajutor-pentru-încălzirea-locuinței

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
Acte necesare alocație pentru sustinerea familiei

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
5 minute
CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor drepturi noi

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
5 miute
CERERE ACORDARE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
3 minute
CERERE ACORDARE CONCEDIU ASISTENT PERSONAL

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
3 minute
CERERE ACORDARE INDEMNIZAȚIE ADULT CU HANDICAP PE PERIOADA DE CONCEDIU A ASISTENTULUI PERSONAL

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
3 minute
CERERE ACORDARE INDEMNIZAȚIE MINOR CU HANDICAP PE PERIOADA DE CONCEDIU A ASISTENTULUI PERSONAL

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
10 minute
CERERE ACORDARE INDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/STIMULENT INSERȚIE

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
3
CERERE ELIBERARE ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU DOSARUL DE HANDICAP - REEVALUARE/ÎNCADRARE

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
10 minute
Cerere acordare ajutor social, alocatie sustinere familie, ajutor incalzire

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
Condiții și acte necesare obținere VMG (venit minim garantat)

Mențiuni/Descriere

Timp de completare (min):
Condiții și acte necesare pentru obținere: Indemnizatie pentru cresterea copilului, stimulent insertie, alocatie de sta

Mențiuni/Descriere